Hoewel Istrar Beauty de informatie op deze website met de uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet om deze zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te onderhouden, kunnen aan deze inhoud geen rechten worden ontleend.

Alle informatie op deze website, tarieven en voorwaarden inbegrepen, kan aan verandering onderhevig zijn. Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Istrar Beauty kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website zouden kunnen voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen en/of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

De auteursrechten en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komen toe aan Istrar Nails & Beauty en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Istrar Beauty is niet verantwoordelijk voor de informatie, afbeeldingen, hyperlinks of advertenties die door derden op deze website is of zijn geplaatst.

Istrar Beauty behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de inhoud van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Delen is lief!